Angst kan fjernes med terapi og hypnose

Sig fra overfor at lade dit liv styres og begrænses af angsten. Sig farvel til angsten for angsten. Tag en beslutning om at gøre noget ved det og derved give dig selv det liv og de muligheder du har ret til.

Nervøsitet, præstationsangst, fobier, separationsangst, diffus angst, panikangst, social angst, generthed, utryghed. "Hverdagsangst" som: mørkerædhed, vandskræk, højde skræk, hunde, lukkede rum, etc. 

Angst har mange betegnelser, og listen ovenfor, er langt fra udtømmende. Alle handler de på den ene eller anden måde om en tilstand, der begrænser vores udfoldelse og har mange negative konsekvenser.

Der er to vigtige aspekter omkring et menneske der er angst.

1) Man kan ikke gøre for det.

2) Det er ikke altid muligt, uden hjælp, at finde ud af, hvad årsagen er.

3) Angst kan ramme alle! Alle bliver bange, men nogen gange tager det overhånd og bliver til en lidelse. (se evt. ’fakta om angst’ nedenfor).

 

Når hverdagen bliver et helvede
Når man kan forstå sin angst, kaldes den frygt. En angst der udløses af noget uforståeligt – også for os selv – kaldes en fobi.

Eksempler på det vi kalder "hverdagsangst" er f.eks.: højdeskræk, angst for elevatorer og lukkede rum, hunde, insekter, mørke etc. Det er alle ting, som næsten er umulige at undgå – og angsten, for angsten kan blive direkte invaliderende for vores sociale liv.

Angst kan være svær at sætte ord på, du kan føle dig forkert og skamme dig. Men rent neuroligisk er der "blot" sket dét, at det ubevidste sind på et tidspunkt har lavet en ”neurologisk (fejl)kode”, for netop dét, der udløser angsten.

Denne fejlkode gør, at du reagere som var det en refleks fra den primitive del af hjernen, dén del, der har overlevelse som eneste opgave og kun kender til reaktionerne; flight, fight or freece (flygt, kæmp eller frys). Enhver der er bange for edderkopper eller mus, kan genkende dette.

Med vores fornuft (bevidste sind) véd vi godt, at det er hhv. edderkoppen / musen, der har mest grund til frygt; men dét er det ubevidste fuldstændigt ligeglad med; hér kommer reaktionen direkte og uden om enhver bevidst tanke.

At føle angst kan opleves, som at blive sat uden for kontrol med sit eget liv og situation, og det passer dårligt med de flestes billede af sig selv som voksen.

 

Tag styringen
Angst kan gå over af sig selv, men det kan også udvikle sig til lidelser som spiseforstyrrelser, hypokondri, præstationsangst og egentlige eksistentielle problemer.

 

Hvornår skal vi reagere som pårørende
Som pårørende til et menneske med angst kan man sige, at vi skal handle i det øjeblik, vi oplever, at angsten hæmmer livsudfoldelsen og/eller de sociale relationer. Det kan være, at vedkommende er bange for hvepse i en grad, at han/hun ikke vil med til grillfest eller når personen isolerer sig eller nægter at gå uden for sin dør.

 

Behandling

Som terapeut går jeg ind og løser op for de blokeringer, som angsten har skabt og bearbejder dét som har skabt angsten. Det sker som oftest, som en kombination mellem samtale- og hypnoterapi.

Hypnoterapi er virkningsfuldt fordi du i trancen kan se på dén eller de situationer, der skabte og udløste angsten - fra sikker afstand, og derfra ændre på situationen og følelser omkring den. Herefter vil vælges en ny reaktion og der skabes nye mønstre, der støtter frem for at begrænse.

 

  • Terapi er ikke kun symptombehandling, men egentlig problemløsning. Samtidig sikres det, at du forebygger lignende problemer i fremtiden.
  • Hypnoterapi er en dybdegående behandlingsform, hvor du i trance kan bearbejde traumer og begrænsende overbevisninger fra sikker afstand.
  • Coaching er en velegnet og gennemprøvet teknik, til at få set på en problemstilling eller udfordring fra nye vinkler.

 

Du kan læse mere om samtale terapi og hypnoterapi eller coaching via knapperne i menubjælken øverst på siden. 

 

Fakta om angst

For de fleste er angsten forbigående, men for cirka 100.000 danskere vil den udvikle sig til en tilstand, der kan blive ødelæggende for deres liv, hvis den ikke behandles. Psykiatrifonden anslår, at omkring en million danskere på et tidspunkt i deres liv vil opleve sygelig angst. Angstforeningen mener, at 80% af de, der rammes af en angstlidelse, er under 18 år når den starter.

Befolkningsundersøgelser i vestlige lande som USA og England viser, at:

- 2 % af befolkningen rammes af panikangst: pludseligt opståede angstanfald tilsyneladende uden ydre årsag.

- 3 % procent lider af generaliseret angst: en vedvarende tilstand af bekymring, ængstelse og katastrofetanker.

- 4-6 % lider af agorafobi: angst knyttet til særlige steder eller pladser.

- 7-10 % lider af social fobi: angst for samvær med andre mennesker.- 10 % procent har en enkel fobi: angst for særlige situationer eller bestemte dyr eller genstande.

 

Link
Hhv. psykiatrifonden og Angstforeningen har gode sider med uddybende information: http://www.psykiatrifonden.dk/ og www.angstforeningen.dk

 

Ring til mig eller send en mail

Du er altid velkommen til at kontakte mig, på enten mail eller telefon alle hverdage mellem 10.00 og 19.00.

 

Mail
Du er velkommen til at sende en mail på tville@terapist.dk.Jeg ser min mail dagligt på hverdage og vil besvare den så hurtigt som muligt.

 

Telefon
Hvis du hører min telefonsvarer på tlf. 25 33 12 58, skal du blot indtale dit navn og telefonnummer. Jeg aflytter den jævnligt og ringer tilbage til dig så hurtigt som muligt.  

 

Med venlig hilsen

Tville