Terapi kan gøre en forskel ved depression, vinterdepression, udbrændthed og tungsind

Depression er mange ting: Vinterdepression, Fødeselsdepression, Panikangst, Posttraumatisk stress (PTSD), Tvangstanker (OCD), Udbrændthed m.m., men også tristhed, ked af det hed, sortsyn og apati.               

Også andet end medicinske betegnelser som: modløshed, tungsind m.v., kan dække en mild, moderat eller sværere depression.

Til tider kan der være en aktuel og åbenbar årsag, andre gange kan det være svært at finde den udløsende faktor. Tristhed kan udløses af en ubearbejdet sorg, vrede, afmagt, mobning - men også af meget andet.

Det kan være svært for både en selv og omgivelserne at takle humørsvingningerne. man bliver ofte opfattet som ”ude af proportioner”, uberegnelig og tvær. 
Tilstanden er oftest præget af generel nedtrykthed, en manglende livslyst og af (også urealistiske) bekymringer. Tit kombineres det med en trang til at isolere sig.

 

Større åbenhed omkring depression
Der er heldigvis kommet en langt større åbenhed omkring begrebt depression.
Der er en erkendelse af, at depression er en meget ubehagelig sygdom, der kan ødelægge livet både socialt og arbejdsmæssigt, og som i yderste konsekvens kan bringe livet i fare, på grund af selvmordsrisikoen.

 

Flere kvinder end mænd rammes af depression
Depression kan ramme alle – dog ser der ud til at være en vis genetisk disposition for depression i visse familier.

Flere kvinder end mænd lider af depression. Omkring fire til fem procent af befolkningen bliver på et givet tidspunkt deprimeret. Kvinder rammes dobbelt så hyppigt som mænd. Det er der flere sandsynlige forklaringer på.
En årsag kan være, at kvinder er bedre end mænd til at søge hjælp, når de har det dårligt. Der er også nogle der mener, at mænd udvikler symptomer der gør diagnosen svær at stille, da de hyppigere ”selvmedicinere sig” med f.eks. alkohol.

 

SymptomerSymptomerne er mange, men nogle af dem er: modløshed, selvhad, træthed, afmagt, appetitløshed, søvnløshed, orientering imod fortiden, ulyst, energitab, m.v.

En klient sagde engang ”jeg føler at græsset er gråt og livet lugter af aske”. Jeg har haft flere klienter der genkender det billede, men den enkelte vil altid have sit eget helt specielle billede af, hvordan vedkommendes depression viser sig og føles.

Nogle deprimerede føler sig kede af det eller triste til mode, mens andre har svært ved at føle noget overhovedet. Det er, som om deres følelser er lammede eller som om de befinder sig inde i en boble.

En deprimeret føler sig ofte uhyre træt og har umådeligt svært ved at tage sig sammen til noget som helst.
En deprimeret person plages ofte af selvbebrejdelser over ikke at slå til eller over ting, vedkommende har gjort forkert på et tidligere tidspunkt.

Nogle har svært ved at falde i søvn, eller også vågner de mange gange. Andre har en særdeles pinefuld indre uro, rastløshed og angst, som gør, at de ikke kan finde hvile.

Appetitten er under en depression ofte nedsat. I enkelte tilfælde ses det modsatte - stærkt forøget appetit specielt efter kulhydratrige og sukkerholdige madvarer.

Det alvorlige ved en depression er, at på grund af disse symptomer kan den deprimerede føle, at døden ville være en befrielse, også for de pårørende. Selvmordstanker ses ofte og bør altid tages meget alvorligt. Omkring 10-15 procent af de svært deprimerede begår statistisk set selvmord, hvis de ikke får behandling.

 

???

Hvornår er man deprimeret
Danmark har indført WHO’s definitioner af de forskellige psykiske sygdomme. Nedenfor er gengivet definitionen på en depression, der kræver behandling.

 

Mindst to af følgende symptomer:

 • Følelse af nedtrykthed.
 • Markant nedsat lyst/interesser.
 • Reduceret energi, svær træthed.

Samt mindst to af følgende:

 • Nedsat selvtillid eller selvfølelse.
 • Selvbebrejdelser, svær skyldfølelse.
 • Tanker om død eller selvmord.
 • Tænke- og koncentrationsbesvær.
 • Svær indre uro eller modsat: hæmning.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Betydningsfulde ændringer i vægt eller appetit.

 

Mild depression
Opfylder man to af de første kriterier og to af de næste, har man en mild depression.

Moderat depression
Til en moderat depression hører mindst fire af symptomerne fra den anden gruppe.

Svær depression
En svær depression har alle tre symptomer fra første gruppe og fem af symptomerne fra sidste gruppe.

 

Hvornår er det naturlige stemningsudsving - og hvornår depression
Det er meget vigtigt at afgrænse depressioner i forhold til normale stemningsudsving, som vi alle kan opleve det for eksempel i forbindelse med sorg og krise.
Om der er tale om en depression afhænger af sværhedsgraden af symptomerne. Vi kan alle gå og have nogle af symptomerne i lettere grad ind imellem. Men for at de 'tæller med', skal man have dem hver dag eller næsten hver dag, hele dagen, gennem mindst 14 dage.
Kontakt din læge, hvis du er i tvivl.

 

Hvorfor bliver man deprimeret?
Nyere forskning tyder på, at depression skyldes, at der kommer ubalance i samarbejdet mellem forskellige centre i hjernen. Ubalancen kan komme af f.eks. stress eller psykologiske belastninger.
Hvis belastningen varer ved gennem længere tid, kan tilstanden videreudvikle sig til depression. Andre tilstande, der kan bringe ubalance, er bestemte legemlige sygdomme, visse former for medicin samt misbrug af amfetamin og ecstacy.

 

Behandling

Behandlingen skal tilpasses sværhedsgraden af sygdommen. Derfor har vi altid en indledende samtale. Jeg tager gerne de milde til moderate former. Hér er samtale- og hypnoterapi meget effektive, og jeg har mange og gode erfaringer.

Ved sværere former vil jeg gerne fortsætte samtalerne, men kun i samarbejde med din læge. Det er vigtigt at få sygdommen under kontrol, da du kan være selvmordstruet. 

  

På tværs af fortid, nutid og fremtid
I min behandling bearbejder vi depressionen ved at få italesat depressionen og med at fåsat billeder og følelser på. Derpå deler vi den op i mindre bidder og ser på den enkelte bid for sig. (Når jeg skriver ”vi” er det fordi, det kun er dig, der kan mærke, hvor skillelinierne går).
Når overblikket er tilbage, kan din indre (sår)heling og kampgejst få plads til at hjælpe med arbejdet.

Med hypnoterapi kan vi arbejde på tværs af nutid, fortid og fremtid – og fra sikker afstand finde og bearbejde dét der betegnes som de udløsende faktorer. Derpå handler det om at styrke og fremme livsmod, selvværd, overskud og motivation.

Risiko for tilbagefald
Det er vigtigt at forebygge tilbagefald, da al erfaring viser, at har man først haft en depression, så har man en øget risiko, for at få en igen..

Forebyggelsen sker først og fremmest ved ikke at stoppe for tidligt med behandlingen. En tommelfingerregel fra lægeligt hold anbefaler, at man skal fortsætte mindst et halvt til et helt år med behandlingen, efter man er blevet rask.

Oftest vil det være én gang om måneden i starten og så med længere intervaller.

  

Det er muligt at rejse sig efter en depression og mange kan endda føle, at de går styrket ud af den, menneskeligt og personligt.
Hvis du vil tilbageerobrer din livslyst og evne til at handle, så er du velkommen til at kontakte mig for en samtale- eller hypnoterapi- session.

Der er noget at gøre!
Jeg håber at hører fra dig!

 

 • Terapi er ikke kun symptombehandling, men egentlig problemløsning. Samtidig sikres det, at du forebygger lignende problemer i fremtiden.
 • Hypnoterapi er en dybdegående behandlingsform, hvor du i trance kan bearbejde traumer og begrænsende overbevisninger fra sikker afstand. 

  Du kan læse mere om samtale terapi og hypnoterapi eller coaching via knapperne i menubjælken øverst på siden.

 

Ring til mig eller send en mail

Du er altid velkommen til at kontakte mig, på enten mail eller telefon alle hverdage mellem 10.00 og 19.00.

 

Mail
Du er velkommen til at sende en mail på tville@terapist.dk. Jeg ser min mail dagligt på hverdage og vil besvare den så hurtigt som muligt.

 

Telefon
Hvis du hører min telefonsvarer på tlf. 25 33 12 58, skal du blot indtale dit navn og telefonnummer. Jeg aflytter den jævnligt og ringer tilbage til dig så hurtigt som muligt.

 

Med venlig hilsen

Tville