Eksamensskræk og præstationsangst

Eksamens-, præstations- og præsentations-angst er tre sider af samme sag. Men eksamensnervøsitet er ikke det samme som eksamensangst.
Det skader ikke præstationen, at være lidt nervøs og have sommerfugle i maven, det skærper den måske endda ved at øge fokus.

Eksamens-, præstations-. eller præsentationsangst er derimod ødelæggende for en præstation til eksamen eller et mødeoplæg.

Det er ofte nødvendigt at rydde op i dét, der ligger til grund for følelsen - men det er (næsten) altid muligt at lære at håndterer den.

 

Eksamensangst, præstationsangst og præsentationsangst er tre former for angst, som har meget til fælles.

Symptomer er så overvældende, da de forekommer både fysisk og psykisk. Typiske symptomer på eksamensangst er: hovedpine, mavepine, hjertebanken, svedige hænder, tørhed i munden, appetitløshed, kvalme, træthed, søvnløshed, koncentrationsbesvær, den ”sorte klap”, tristhed og negative tanker om sig selv og egne (begrænsede) evner.

 

Forskellige grader
Eksamensangst, præstationsangst og præsentationsangst er det nok de færreste, der helt er sluppet for. Men vi har oplevet følelsen i forskellig grade, for den eksisterer i grader.

For nogle bliver angsten en altoverskyggende og handlingslammende, tankehæmmende tilstand, hvor al aktivitet i forhold til både forberedelse eller eksamenslæsning bliver uoverskueligt og umuligt at tage sig sammen til.
Andre kan have en ubevidst mental strategi, der er i stand til at tage energien fra angsten med overspringshandlinger (vaske tøj, rydde op på loftet, læse avis mv.), hvorved den alligevel for forhindret dem i at forberede sig.

 

Angsten for angsten
Mange der har eksamens- eller præsentationsangst oplever, at når disse former for angst først har givet sig til kende en gang, bliver det værre fra gang til gang. Angsten for angsten tager over. det gør den fordi psyken husker hvordan det var sidste gang - og gangen før - og alle de andre gange angsten har været aktiveret i systemet. Det er som om det ganger sig selv op og som om angsten for angsten, gør det værre..

 

Behandling

Der er ofte brug for at finde frem til strategi og metode, som er tilpasset den enkelte. Det kan være behandling kombineret med træning i præsentation / taleteknik, stressreducerende redskaber kombineret med behandling af dét der ligger bag.

Ved eksamensangst, er det ofte samtaleterapi eller hypnoterapi, der har hurtigst effekt. Det er en effektiv metode til at få dannet nye mønstre omkring et tema – fra sikker afstand af den ubehagelige følelse.

I mange tilfælde kan den angst der opleves i forbindelse med at læse eller gå til eksamen, være gammel angst fra fortiden, der aldrig er blevet bearbejdet og sluppet, og det kan være en god idé, at få gjort en ende på den.

I behandlingen arbejdes med at finde frem til årsagen, hele denne oplevelse og forberedelse til fremtidige præstationer – uden angst. Vi forandrer tankerne om at præsterer fra et ubehageligt, til et behageligt mønster.

 

Hvis du vil en ændring, så er du velkommen til at kontakte mig for en coach- eller terapisession.

  • Terapi er ikke kun symptombehandling, men egentlig problemløsning. Samtidig sikres det, at du forebygger lignende problemer i fremtiden.
  • Hypnoterapi er en dybdegående behandlingsform, hvor du i trance kan bearbejde traumer og begrænsende overbevisninger fra sikker afstand.
  • Coaching er en velegnet og gennemprøvet teknik, til at få set på en problemstilling eller udfordring fra nye vinkler. 

    Du kan læse mere om samtale terapi og hypnoterapi eller coaching via knapperne i menubjælken øverst på siden.

 

 Ring til mig eller send en mail

Du er altid velkommen til at kontakte mig, på enten mail eller telefon alle hverdage mellem 10.00 og 19.00.

 

Mail
Du er velkommen til at sende en mail på tville@terapist.dk. Jeg ser min mail dagligt på hverdage og vil besvare den så hurtigt som muligt.

 

Telefon
Hvis du hører min telefonsvarer på tlf. 25 33 12 58, skal du blot indtale dit navn og telefonnummer. Jeg aflytter den jævnligt og ringer tilbage til dig så hurtigt som muligt.

 

Med venlig hilsen

 

Tville