Præstationsangst

Præstations- og præsentations-angst hænger ofte sammen med skoletidens eksamensangst.

Når vi taler om angst, er det vigtigt at skelne den fra nervøsitet. Lidt "sommerfulge i maven" er måske dét der giver det sidste pift til præstationen, mens angst hæmmer, lammer og undertrykker. Angst er dermed ødelæggende for en præstation / præsentation.

Som ved eksamensangst, er det ofte nødvendigt at rydde op i dét, der ligger til grund for angsten og dertil indarbejde nye ressourcer og stressforebyggende mønstre.

Det gode er, at så godt som alle kan lære at håndterer deres præstationsangst / præsentationsangst, og mange får endda kanaliseret den energi der har ligget i at være angst - over som en ressource til dét de kan og vil præsterer/ præsenterer.

 

Symptomer er overvældende, da de både forekommer på det fysiske- og psykiske plan.
Typiske symptomer er som ved eksamnesangst: hovedpine, mavepine, hjertebanken, svedige hænder, tørhed i munden, appetitløshed, kvalme, træthed, søvnløshed, koncentrationsbesvær, den ”sorte klap”, tristhed og negative tanker om sig selv og overbevisningen om egne (begrænsede) evner.

 

Forskellige grader
Præstationsangst og præsentationsangst er det nok de færreste, der helt er sluppet for. Men vi har oplevet følelsen i forskellig grade, for den eksisterer i grader.

For nogle bliver angsten en altoverskyggende og handlingslammende, tankehæmmende tilstand, hvor al aktivitet i forhold til både forberedelse eller eksamenslæsning bliver uoverskueligt og umuligt at tage sig sammen til.

Andre kan have en ubevidst mental strategi, der er i stand til at tage energien fra angsten med overspringshandlinger (vaske tøj, rydde op på loftet, læse avis mv.), hvorved den alligevel for forhindret dem i at forberede sig.

 

Angsten for angsten
Mange der har eksamens- eller præsentationsangst oplever, at når disse former for angst først har givet sig til kende en gang, bliver det værre fra gang til gang.

Angsten for angsten tager over. det gør den fordi psyken husker hvordan det var sidste gang - og gangen før - og alle de andre gange angsten har været aktiveret i systemet. Det er som om det ganger sig selv op og som om angsten for angsten, gør det værre..

 

Behandling

Der er ofte brug for at finde frem til strategi og metode, som er tilpasset den enkelte. Det kan være behandling kombineret med træning i præsentation / taleteknik, stressreducerende redskaber kombineret med behandling af dét der ligger bag.

Ved angst, er det ofte samtaleterapi og/eller hypnoterapi, der har hurtigst effekt. Det er en effektiv metode til at få dannet nye mønstre omkring et tema – fra sikker afstand af den ubehagelige følelse.

I mange tilfælde kan den angst der opleves i forbindelse med at læse eller gå til eksamen, være gammel angst fra fortiden, der aldrig er blevet bearbejdet og sluppet, og det kan være en god idé, at få gjort en ende på den.

I behandlingen arbejdes med at finde frem til årsagen, hele denne oplevelse og forberedelse til fremtidige præstationer – uden angst. Der arbejdes med at forandrer tankerne omkring dét at præsterer fra et ubehageligt-, til et behageligt mønster.

 

Hvis du vil en ændring, så er du velkommen til at kontakte mig for en coach- eller terapisession.

  • Terapi er ikke kun symptombehandling, men egentlig problemløsning. Samtidig sikres det, at du forebygger lignende problemer i fremtiden.
  • Hypnoterapi er en dybdegående behandlingsform, hvor du i trance kan bearbejde traumer og begrænsende overbevisninger fra sikker afstand.
  • Coaching er en velegnet og gennemprøvet teknik, til at få set på en problemstilling eller udfordring fra nye vinkler. 

    Du kan læse mere om samtale terapi og hypnoterapi eller coaching via knapperne i menubjælken øverst på siden.

 

Ring til mig eller send en mail

Du er altid velkommen til at kontakte mig, på enten mail eller telefon alle hverdage mellem 10.00 og 19.00.

 

Mail
Du er velkommen til at sende en mail på tville@terapist.dk Jeg ser min mail dagligt på hverdage og vil besvare den så hurtigt som muligt.

Telefon
Hvis du hører min telefonsvarer på tlf. 25 33 12 58, skal du blot indtale dit navn og telefonnummer. Jeg aflytter den jævnligt og ringer tilbage til dig så hurtigt som muligt.

 

Med venlig hilsen

 

Tville